Image placeholder

Crypon

A powerful Discord moderation bot that is stable, fast and easy to use.
Information

Prefix: !c (Cuztomizable)

Votes: 0

Status: OFFLINE

Owners

efeaydal#0001

Rating

Rating Average:

Reviews:  0

Tags


Links

Support Server

Website

Github

Report

Report

English

Crypon Bot is all commands!

A powerful Discord moderation bot that is Turkish, stable, fast and easy to use. With this bot, you can do general work faster on your Discord server. You can also see what is happening on your server with the logging feature and you can define a welcome channel to welcome incoming members. If you have other bots on your server and the prefixes are getting mixed up, you can also change the prefix.

Note: The "Crypon" role must be dragged to the top from the Server Settings > Roles section for the bot to work properly.

Prefix: !c (Editable)

Command Alternatives Description
avatar uavatar, mavatar See your own or a Friend avatar.
ban mban, memberban, uyeengelle, uengelle Block a member from the server.
botinfo botbilgi See the bot's usage and operating system information.
gif randomgif, rastgelegif Shows a GIF from Tenor as per the given parameter.
grole giverole, rolver Give the member you designate the role you want.
help yardim It makes a list of all the commands you can use in the bot.
invite inv, davet Sends the bot's invitation link.
invites invs, davetler See how many people a member has invited.
job is, meslek The bot chooses a random job for you or the member you tag.
kick mkick, uyeat Kick a member from server.
languages langs, diller See all languages available on the bot.
logchannel logch, setlogch, logkanali, gunlukkanali Choose the channel you want to keep track of what is happening on the server.
love sevgi It shows the love you have with the member you tagged.
lock lock, kilitle, kanalıkilitle, kilit, kanalkilit It turns off the authorization to write to everyone on the channel you are using the command. (Users with administrative authority can still write.)
minfo memberinfo, uyebilgi, ubilgi See your own or another member's information.
mute sustur Mute the member you tagged for the time you specified.
ping botping Learn out the ping value of the bot.
purge clip, clear, kes, temizle Delete the number of messages you specified.
roles roller, roleinfo, rolbilgi It shows all roles on the server and the number of roles on the server.
reload cmdreload, commandreload, yenidenyukle Reload the command of your choice.
rmrole removerole, rolkaldir Remove the role you want from the member you specified.
setautorole setarole, orolayarla, otorolayarla Choose the primary role that will be given to members who join the server.
setlanguage setlang, dilayarla Change the default language of the bot.
setmuterole muterole, susturmarolu Set the mute role.
setnickname setnick, takmaad Change a member's nickname.
setprefix setprefix, setpref, prefixayarla Change the bot's prefix.
slowmode slowmode, yavaşmod Setting to channel message per limit.
sinfo serverinfo, sbilgi, sunucubilgi Server information.
stats statistics, istatistik, istatistikler See the bot's statistics.
unban userunban, kullaniciengelkaldir Unban a user.
unlock unlock, kanalkilitac, kanalkilitaç, kanalkilitkaldır, kanalkilitkaldir If the channel you are on has a lock, it removes it.
unlogchannel unlogch, gunlukkanalisil Delete the previously selected logging channel.
unmute susturma Turn off mute of a muted member.
unsetautorole unsetarole, orolsil, otorolsil Remove previously selected auto role activity.
unsetmuterole unmuterole, susturmarolusil Remove the previously selected mute role.
unwlcchannel unwlcch, hosgeldinizkanalisil, hgkanalisil Delete the previously selected welcome channel.
wlcchannel wlcch, welcomechannel, hgkanali Specify the channel through which members joining the server will be greeted.

Türkçe

İşte Crypon Botun bütün komutları!

Crypon Bot Türkçe , stabil, hızlı ve kullanımı kolay bir Discord Moderasyon botudur. Bu botla, Discord sunucunuzda genel işlerinizi daha hızlı yapabilirsiniz. Sen yokken sunucunda neler olduğunu günlüğe kaydetme özelliği ile görebilir ve bir hoş geldin kanalı tanımlayabilirsiniz. Gelen üyelere hoş geldin mesajı atar. Sunucunuzda başka botlarınız varsa ve ön ekler karışıyorsa, ön eki değiştirebilirsiniz.

Not: Crypon Botun stabil çalışması için "Crypon" rolü, Sunucu Ayarları > Roller kısmından en üste alınmalıdır.

Prefix(Ön ek): !c (Düzenlenebilir)

Komut Alternatifleri Açıklama
avatar uavatar, mavatar Herhangi bir kişinin avatar(profil fotoğrafı) görüntüleyebilirsiniz.
ban mban, memberban, uyeengelle, uengelle Herhangi bir kişiyi sunucunuzdan engelleyebilirsiniz.
botinfo botbilgi Botun kaynak kullanımı, işletim sistemi gibi bilgileri görüntüler.
gif randomgif, rastgelegif Tenor üzerinden GIF atar.
grole giverole, rolver Herhangi bir kişiye herhangi bir rolü verebilirsiniz.
help yardim Botun bütün komutlarını görüntüler.
invite inv, davet Botu davet edebileceğiniz linki gönderir.
invites invs, davetler Hangi üyenin ne kadar davet yaptığını görüntüleyebilirsiniz.
job is, meslek Crypon Bot rastgele bir meslek belirler.
kick mkick, uyeat Herhangi bir kişiyi sunucunuzdan atabilirsiniz.
languages langs, diller Botun desteklediği bütün dilleri gösterir.
logchannel logch, setlogch, logkanali, gunlukkanali Günlük kaydının yapılacağı kanalı ayarlarsınız.
love sevgi Etiketlediğiniz kişi ile olan sevginizi ölçer.
lock lock, kilitle, kanalıkilitle, kilit, kanalkilit Komutu kullandığınız kanalda herkese yazı yazma yetkisini kapatır. (Yönetici yetkisi olan kullanıcılar yinede yazabilirler.)
minfo memberinfo, uyebilgi, ubilgi Herhangi bir kişinin kayıt olma, sunucuya katılma gibi bilgilerini görüntüler.
mute sustur Herhangi bir kişiyi susturursunuz.
ping botping Crypon Botun gecikme süresini öğrenirsiniz.
purge clip, clear, kes, temizle Komutun kullanıldığı kanalda belirtildiği kadar mesaj siler.
roles roller, rolbilgi, rolinfo O sunucuda ki bütün rolleri ve rol sayısını gösterir.
reload cmdreload, commandreload, yenidenyukle Herhangi bir komutu tekrar yükler.
rmrole removerole, rolkaldir Belirttiğiniz kişiden herhangi bir rolü kaldırabilirsiniz.
setautorole setarole, orolayarla, otorolayarla Üyeler sunucuya katıldığı zaman otomatik olarak verilecek rolü seçersiniz.
setlanguage setlang, dilayarla Crypon Botun o sunucuda ki dilini ayarlarsınız.
setmuterole muterole, susturmarolu Susturma rolünü ayarlarsınız.
setnickname setnick, takmaad Üyelerin takma adlarını düzenleyebilirsiniz.
slowmode slowmode, yavaşmod Kanalda ki mesaj yazma süre limitini ayarlar.
setprefix setprefix, setpref, prefixayarla Crypon Botun ön ekini değiştirebilirsiniz.
sinfo serverinfo, sbilgi, sunucubilgi Sunucu hakkında belli başlı bilgileri görüntüler.
stats statistics, istatistik, istatistikler Crypon Botun istatistiksel verilerini görüntüler.
unban userunban, kullaniciengelkaldir Kullanıcının yasağını kaldırırsınız.
unlock unlock, kanalkilitac, kanalkilitaç, kanalkilitkaldır, kanalkilitkaldir Bulunduğunuz kanalda yazma kilidi var ise onu kaldırır.
unlogchannel unlogch, gunlukkanalisil Günlük kaydı kanalı ayarını silersiniz.
unmute susturma Üyenin susturmasını kaldırırsınız.
unsetautorole unsetarole, orolsil, otorolsil Üyeler sunucuya katıldığında otomatik olarak verilen rol ayarını kaldırırsınız.
unsetmuterole unmuterole, susturmarolusil Susturma rolü ayarını silersiniz.
unwlcchannel unwlcch, hosgeldinizkanalisil, hgkanalisil Üyeler sunucuya katıldığında otomatik olarak gönderilen hoş geldin mesajı ayarını siler.
wlcchannel wlcch, welcomechannel, hgkanali Üyeler sunucuya katıldığında otomatik olarak hoş geldin mesajı gönderilecek kanalı ayarlarsınız.

Ratings & Reviews Beta v2.0